Bouleplan

Bouleplanen vid aktivitetsfältet/hinderbanan är självklart öppen för alla.  Ta med vännerna och kloten och kasta loss på den välkrattade grusplanen!