Bouleplan

Bouleplanen vid aktivitetsfältet är självklart öppen för alla. Ta med vännerna och kloten och kasta loss på den välkrattade grusplanen!