Strand

Strand, eller Vika Strand, var tidigare en viktig knutpunkt för transporter, av bl.a. koppar från Falu koppargruva. Här står också Sveriges äldsta milsten på ursprunglig plats från år 1652. En milsten av slaggsten restes också på platsen 1873. Strand är den by i socknen som tidigast nämts i skrift, redan år 1327. Det är idag en radby med kringbygda gårdar från 1700- och 1800-talen.