http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rankhyttan_Kungsladan.JPG This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rankhyttan_Kungsladan.JPG This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
  • Kungsladan - Bild 2

Kungsladan

Kungsladan vid Rankhyttan är en trösklada som uppfördes på 1490-talet i rundtimmer. Enligt en 1500-talskrönika besökte Gustav Eriksson Vasa Rankhyttan i oktober år 1520, under sin flykt undan den danske kung Kristian.Gustav sökte då skydd hos sin studiekamrat från Uppsala universitet, bergsman Anders Persson, som då ägde Rankhyttans gård.

Enligt krönikan ska Gustav ha arbetat förklädd till dräng i trösklogen, därav namnet Kungsladan. Den har varit ett statligt byggnadsminne sedan år 1667.

I Folkarbyn finns stensättningar och gravlämningar från stenåldern. Byn har kontinuerligt varit boplats från stenåldern till nutid och är alltså fortfarande bebodd.