http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gamla_Staberg_05.jpg Denna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gamla_Staberg_05.jpg Denna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk

Gamla Staberg

Gamla Staberg är besökscentrum för bergsmansbygden och ingår i Världsarvet Falun. Bergsmansgården som uppfördes omkring år 1700 är en av de mest välbevarade i Bergslagen. Den tillhörande barockträdgården har restaurerats för att återfå sitt 1700-talsutseende med terrasser, fruktträd, köksträdgård och dammar.

Hela anläggningen med den vackra trädgården och de gamla husen ger en bild av hur en förmögen bergsman levde på den tiden. På gården finns trädgårdscafé, kök och butik.