Bergsmansleden

Bergsmansleden går genom ett landskap med slaggvarpar och kulturhistoriska lämningar. Hyttruiner och rester av en kvarn, smedja och tegelbruk visar vilket arbete som bedrevs här på 1600- och 1700-talen. Leden är välskyltad, 1,5 km lång och går från Gamla Staberg vidare till Stiernhielmsstenen och tillbaks till det gamla industriområdet.

Den berömda Stiernhielmsstenen är en minnessten över den svenske skaldekonstens fader Georg Stiernhielm. Han föddes i Kniva år 1598.