Sevärdheter

Vika Kyrkby ligger på en ås vid Vikasjöns strand, mitt i Vikabygden. Här möter den gamla öppna jordbruksbygden de stora skogar som breder ut sig norrut och österut genom socknen. Det ger ett spännande och omväxlande landskap fyllt av tradition, naturupplevelser och historiska landmärken.

Socknens historiska välstånd manifesteras av den stora gedigna gråstenskyrkan. Kyrkan byggdes ursprungligen av trä, men efter en brand på 1200-talet återuppfördes den av sten. Den nuvarande kyrkan stod färdig omkring år 1470. Vika kyrka är mest känd för sina fantastiska kalkmålningar från 1550-talet och dess samling av medeltida träskulpturer.

Bara ett stenkast från Vika kyrka ligger Faluns viktigaste fågelsjö, Kyrkbytjärn. Här finns många häckande fågelarter. En vacker vandringsled med flera fågeltorn och rastplatser går runt tjärnen.

I söder sträcker sig naturreservatet Gramsängsudde ut i tjärnen. Udden är en åsrygg med reslig tallskog och betesmarker på strandängarna. Det rika fågellivet har fått följden att tjärnen nu ingår i det europeiska nätverket av värdefulla naturområden som kallas Natura 2000.

Vikasjön är ca 4 km lång och 1 km bred. En tur runt Vikasjön visar en del av Vikabygdens historiska lämningar och platser.