Markgruppen AB

Vikavägen 163, 791 95 Falun

www.markgruppen.com

Kontaktperson: Niklas Eriksson

Telefon: 023-155 55, 070-5653595

E-post: info@markgruppen.com

Markgruppen har många års erfarenhet av olika typer av anläggningsarbeten inom vårt verksamhetsområde. Vår grundidé är att vara delaktig redan från projekteringsstadiet för att kunna påverka så att anläggningen blir funktionell och bra även ur skötselhänsyn. Vi har erfarenhet av olika upphandlingsformer, från enkla ”på plats beskrivna” uppdrag till totalentreprenader.