Vikastrand.se

Strand 265, 791 92 Falun

www.vikastrand.se/

Kontaktperson: Mats Henriksson

Telefon: 073-6874787

E-post:

Strand är en typisk radby där bebyggelsen ligger på båda sidor om den gamla landsvägen från Dalarna mot Mälardalen. Strand var tidigare en viktig hamn och omlastningplats, från fartyg till foror, för transporter på Badelundaåsen österut och söderut från Falun och övriga orter vid sjön Runn.

I Strand har tidigare funnits mejeri, kvarn, affär och poststation. Kvarnen brann på 1960-talet, men de övriga byggnaderna finns kvar. De dominerande jordbruken i Strand var i gamla tider Lidmans gård mitt i byn och Westbergs gård i södra änden av byn. I dag finns i Strand en fin pir för båtar och en livaktig båtklubb.

Landsvägen in mot Strand från norr efter Vikasjön gick ursprungligen uppe på höga klippor med branta backar (”Klipporna vid Strand”), vilket gav problem redan för hästskjutsarna och blev ohållbart när lastbilstrafiken kom igång. Klipporna sprängdes därför bort som AK-arbeten på 1920-talet och vägen fick sin nuvarande nivå. Arbetena – som skedde manuellt med dynamit, släggor, spett och spadar – var svåra och riskabla och krävde med dagens mått ett omänskligt arbete. Även vägen upp genom byn har efter hand planats ut och rätats betydligt.

En av Sveriges äldsta milstenar (från 1600-talet) finns i Strand, på avståndet två gamla svenska mil från nollstenen vid Kristine kyrka i Falun. I Strand fanns sedan 1700-talet ett stort gästgiveri. Den senaste gästgiveribyggnaden från sent 1800-tal finns fortfarande kvar.