Vika IF

,

Kontaktperson: Jennie Weinberg

Telefon: 073-5428291

E-post: jennie.vikaif@gmail.com

Vika IF:s styrelse
Ordförande: Jennie Weinberg, Jennie.vikaif@gmail.com, 073-5428291 Kassör: Lena Jensen, lena@rendermonkey.se, 070-663 60 35              Ledamot: Ola Eriksson, ola@falutra.se, 070-380 31 66
Ledamot:Pramod Karlsson, pramod.karlsson@gmail.com, 070-232 16 62
Ledamot:Oscar Jarebro, Oscar.jarebro@gmail.com, 073-516 50 50

Vika IF underhåller och står för många av idrottsfälten och möjligheterna att röra på sig här i Vika!
Avgiften är uppdelade i två delar, medlemsavgift och aktivitetsavgift. Båda betalas per kalenderår. Medlemsavgift betalas av ”alla”, det vill säga både de aktiva som deltar i någon av Vika IF:s aktiviteter och de som vill stödja föreningen via medlemskap. Utöver medlemsavgiften betalar de aktiva en aktivitetsavgift. Undantaget är om man enbart deltar i Terrängserien, då behövs ingen aktivitetsavgift. Man betalar endast en aktivitetsavgift per person och kalenderår även om man deltar i flera aktiviteter som Vika IF anordnar.

Medlemsavgifter 2018 :
Barn/Ungdom, yngre än 15 år – 200 kr
Övriga – 300 kr
Familj – 500 kr
Pensionärer – 100 kr

Aktivitetsavgifter 2018 :
Barn/Ungdom, yngre än 15 år – 300 kr
Övriga – 400 kr

PG 10254-1, eller Swish-nummer 1231492420. Märk inbetalningen med vad den avser och för vem/vilka.

VIKTIGT!  Skicka sedan ett mail till medlemvif@vika.se med namn och personnummer för de som inbetalningen avser. Vika IF behöver detta för att kunna upprätthålla ett komplett medlemsregister.

Exempel:

Familj med 2 barn under 15 år. Båda barnen är aktiva men inte föräldrarna.

Om hela familjen vill vara medlemmar betalas 500 kr för familjemedlemskap + 600 kr i aktivitetsavgift för två barn/ungdom = 1100 kr.

Om enbart barnen ska vara medlemmar betalas 400 kr för två medlemskap barn/ungdom + 600 kr i aktivitetsavgift för två barn/ungdom = 1000 kr