Vikabygdens Intresseförening

,

vika.se

Kontaktperson: Karin Perers

Telefon:

E-post: vikakarin@gmail.com

Vika Intresseförening finns till för dig som bor i Vikabygden i Falun. Vi vill skapa en attraktiv och livskraftig landsbygd och genom att fungera som ett forum för lokalt närings- och föreningsliv verkar vi för nyskapande, nyetablering och nyinflyttning i Vika.

Förutom att främja samarbetet inom Vikas föreningsliv och bevaka bygdens intressen i lokalpolitiken driver föreningen också olika projekt och verksamheter i egen regi, t ex cykelväg, ungdomsgård och sajten ”Vika.se”. Vi har även en representant i Kommunbygderådet och Landsbygdsrådet.

Stöd oss!

För att kunna fortsätta verka för bygdens bästa så behöver vi allt stöd vi kan få. För mindre än 10 kronor per månad kan du vara med och se till att Vika fortsätter att utvecklas i samma positiva anda som nu!

Swish: 1230 4293 24
Bankgiro: 5316-3275
Årsavgift person/familj: 100 kr
Årsavgift företag: 200 kr
Märk betalningen med ditt/familjens/företagets namn

Pågående arbete 2020:

Ansöker om KDU-medel, ansöker om pengar från VM-fonden, driver ungdomsgården, arbetar för en större skola och ny fullstor gymnastikhall, ansvarar för FB-gruppen Vikabygden

Protokoll & dokument
Intresseföreningens verksamhetsberättelse för 2013
Protokoll, styrelsemöte Intresseföreningen 2014-01-16
Protokoll, årsmöte Intresseföreningen 2014-03-24
Konstituerande möte Intresseföreningen 2014-03-24
Mötesprotokoll 2015-06-03