Vika Fiskevårdsförening

Vika Fiskevårdsområdesförening

Andrakebyn 76, 791 95 Falun

www.vikafvof.se

Kontaktperson: Håkan Karlsson

Telefon: 070- 579 75 26

E-post: hakan.karlsson@vikafvof.se

Vika FVOF förvaltar bl.a delar av Runn, Vikasjön, Lilla Lönnvattnet, Stora Acktjärn och Mörttjärn. Här finns ett brett utbud av fiskemöjligheter så väl för trollingfiskaren som för den inbitne flugfiskaren. Runns vackra skärgårdsmiljö är optimal för storgäddorna. Vikasjöns grynnor är gynnsamma för storgösen. Siklöjan i Lilla Lönnvattnet får öringen att växa sig stor och stark.

Ett spännande tips för flugfiskaren är att en sen eftermiddag sätta sig i flytringen och paddla ut mot vakande storöring som ”mumsar” sjösandsländor i Lilla Lönnvattnet.

För familjen kan vi även erbjuda ”put and take” fiske efter regnbåge i Mörttjärn med bryggor och vindskydd.