Ungdomsgården

,

Kontaktperson: Anna Jernberg

Telefon: 070-210 08 14

E-post: ungdomsgardenivika@gmail.com

Ungdomsgården i Vika är till för Vikas ungdomar från årskurs 4. Vi håller till i ”Templet” och våra öppettider är fredagkvällar mellan kl. 18.0 och 21.30 under terminerna. När skolan har lov och på ”klämdagar” är ungdomgården vanligtvis stängd.