Ungdomsgården

,

Kontaktperson: Maria Norlund

Telefon: 073 - 9504911

E-post: ungdomsgardenivika@gmail.com

Ungdomsgården i Vika är till för vikas ungdomar från årskurs 4. Den drivs av Vikabygdens Intresseförening och bemannas ideellt av föräldrar. Vi håller till i ”Templet” och våra öppettider är fredagkvällar mellan kl. 18.00 och 21.00 under terminerna. När skolan har lov och på ”klämdagar” är ungdomsgården vanligtvis stängd.