Visa om Vikabygden

10474765_708028802568359_5035516552522638526_nI Vika där finnes det skogar och malm
och åkrar och ängar och gärden.
I Rankhyttan kungen har tröskat vår halm.
Vår bygd är den bästa i världen.

ref. Gud glädje och styrke de män som där bo.
Gud glädje och styrke de män som där bo.
Vid älvom på berg och i Dalom.

På stranden av Vikasjön står en klenod,
som manar oss se mot det höga.
Där skänkes för vardagen styrka och mod.
Där skådar man oxen i Sjöga.

ref. Gud glädje och styrke de män som där bo.
Gud glädje och styrke de män som där bo.
Vid älvom på berg och i Dalom.

Vår hembygd vi älska med varmaste glöd.
Dess skönhet vi prisa så gärna.
Vi sträva ej blott för vårt dagliga bröd.
Vårt vapen har också en stjärna.

ref. Gud glädje och styrke de män som där bo.
Gud glädje och styrke de män som där bo.
Vid älvom på berg och i Dalom.

Melodi: Om sommaren sköna
Text: Lisa Gustafsson, Lunån,
omkring 1950